таста

 • 91шолан — 1. (Рес., Орын.; Гур., Есб.) ауыз үй. Ш о л а н ғ а есік салынған жоқ (Орын., Ад.). 2. (Қост., Об.) ас су сақтайтын бөлме. Ет ш о л а н д а (Қост., Об.). Ш о л а н д а қамауда отырған Боранбекті тысқа шығарып тастаңдар деп бұйырды (С. Сейф., Шығ …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 92шөгіре — (Маң.: Маңғ., Шевч.) аяққа, қолға, т.б. кірген тікен. Аяғына кірген ш ө г і р е н і инемен алып таста (Маң., Маңғ.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 93шынтақ — 1 (Жамб.: Шу, Мер.; Алм.: Шел., Еңб қаз.) кернейдің (қ.) иіні. Ш ы н т а қ т ы бұра түс, қисайып қалды (Жамб., Мер.). Түтін ш ы н т а қ т а н шығып жатыр, ш ы нт а ғ ы н балшықпен майлап таста (Алм., Еңб қаз.) 2 (Рес., Омбы) жеңсіз камзолдың бір… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 94ақтылы — сын. Ақ араласқан, ағы бар, ақ түсті. Балалар дағдыланып қалған жұмысына қайта кірісті. А қ т ы л ы , алалы, қызыл, жасыл киімді балалар қопарып тастаған қара жердің сәнін кіргізіп тұр (Ж. Өмірбеков, Қызыл су, 170) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 95барсын — ет. «Бар» деп мақтанбау. Мен айттым, баламын деп ашылмаған, Тастағы Жауқазындай аршылмаған. Дулаттың бір атасы Қасқараудан, Өлеңге бай болса да б а р с ы н б а ғ а н (Қаз. әдеб., 02.06.1972) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 96батыркеш — зат. экспр. Батыр адам, батырсымақ. Сонда елдегі ағайындары ожарлау бір б а т ы р к е ш т і жұмсап: «Келсе – жолынан, келмесе – обалы өзіне, жарып таста» деп тапсырыпты (О. Сәрсенбай, Шығ., 4, 45) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 97белдік — зат. ауыс. Күштілік, қуаттылық, мықтылық. Лезде босап жігерінің б е л д і г і, Күңгүрт тартты халқымыздың елдігі. Егер бүгін күреспесек тіл үшін Ертең ұлт боп қалмасымыз белгілі (М. Шаханов, Мәңгүрт., 44). Намыстансаң, түзу бол, қыл елдікті,… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 98беренде — ет. Берен сауыттың салпыншақтары тәрізді нәрселерді тағып алу. Олар тап бір құдалыққа жүрген жаушы жекжаттай ақ, жез б е р е н д е п тастаған сыртқы бешпеттерін шешіп, төр алдына баппен жайғасты (Е. Тұрысов, Ақбақай, 90) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 99боталағыш — сын. Боталай беретін, боталайтын. Бәрінің де қойы жоғалғыш, түйесі б о т а л а ғ ы ш, биесі құлын тастағыш боп алды (Р. Отарбаев, Біздің ауыл., 400) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 100бүлдіргі — I … Әй, сен бала, естіп тұрсың ба, солай айт, айта бар ана б ү л д і р г і л е р г е, деді түкірігі шашырап (Д. Рамазан, Жылап аққан., 95). II зат. көне. Бүлінген, бүлініп жатқан елдің бір заты, бұйымы. Жақсы апам « Ойбай, жетпегірлер,… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі